Menu Hotline 24/7: 0962.63.9779
Phủ bóng sàn Vinyl
Dịch vụ phủ bóng sàn vinyl

Dự án đã thực hiện

Diệp lâm chi

Dự án Vệ sinh, phục hồi, phủ bóng sàn Vinyl trường Đại Học Việt Nhật

Dự án vệ sinh phục hồi phủ bóng sàn vinyl trường Đại học Việt Nhật. Đã hoàn thành sau khi được các đội ngũ nhân viên kỹ thuật Hòa Mỹ.,JSC thi công xử lý bể mặt sàn đã 4 năm chưa từng bảo dưỡng phủ bóng.

Dưới đây là một số hình ảnh thi công phủ bóng sàn vinyl.Phủ bóng sàn vinyl trường đại học việt nhật
Phủ bóng sàn vinyl
Dịch vụ phủ bóng sàn vinyl

Các tin khác

 tư vấn ngay
 Hotline: 0962.63.9779